Visit Chiangrai Ultimate Taste

ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับกิจกรรมประกวดทำอาหารพื้นถิ่นและอาหารฟิวชั่น จากใบชาและกาแฟ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ที่ผ่านมา และเราได้ผู้ชนะจากการแข่งขันทั้ง 2 ประเภทได้แก่

🏆ผลการแข่งขันประเภทที่ 1 อาหารพื้นถิ่นแบบดั้งเดิมสไตล์บ้านเฮา
🥇รางวัลชนะเลิศ – ทีม สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
🥈รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 – ทีม โรงแรมเฮอริเทจเชียงราย
🥉รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 – ทีม THAI TASTE
🏅รางวัลชมเชย – ทีม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
🏆ผลการแข่งขันประเภทที่ 2 อาหารพื้นถิ่นฟิวชั่น
🥇รางวัลชนะเลิศ – ทีม กอกะเพรา29
🥈รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 – ทีม โรงแรมเฮอริเทจเชียงราย
🥉รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 – ทีม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
🏅รางวัลชมเชย – ทีม ร้าน เวลา ดา คาเฟ่ เชียงใหม่
ขอแสดงความยินดีกับทุกทีมที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทั้ง 2 ประเภท และทีมที่ไม่ได้รับรางวัลอย่าเสียใจไป เราขอส่งกำลังใจให้ทุกทีมพัฒนาฝีมือแล้วปีหน้ามาแข่งขันกันอีกนะ