Visit Chiangrai Ultimate Photo Contest 2021

ผลงานภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด

ในหัวข้อ ”เที่ยวเชียงรายกี่ครั้งก็ยังสวย” ในรุ่นนักเรียน นิสิตและนักศึกษา นำมาให้ชมก่อนการคัดเลือกและประกาศผล 10 รูปสุดท้ายกัน

หมายเหตุ : รูปที่ admin นำมาโพสนี้ไม่มีผลกับรางวัลขวัญใจสื่อออนไลน์
รางวัลขวัญใจสื่อออนไลน์ โดยรางวัลจะนับคะแนนโหวตจากยอด Like ของภาพ โดย ให้เจ้าของภาพโพสต์ภาพที่ส่งเข้าประกวด ตั้งชื่อและแคปชั่นใต้ภาพ พร้อมติด
#VisitChiangRaiYear #ChiangraiUltimatePhotoContest2021
ลงใน Facebook ส่วนตัวและตั้งภาพที่เข้าส่งประกวดเป็นภาพเป็นสาธารณะ