You are currently viewing มาสัมผัสเชียงรายในมุมมองที่คุณไม่เคยเห็น

มาสัมผัสเชียงรายในมุมมองที่คุณไม่เคยเห็น

  • Post category:Activity

มาสัมผัสเชียงรายในมุมมองที่คุณไม่เคยเห็นผ่าน นิทรรศการประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ “เที่ยวเชียงรายกี่ครั้งก็ยังสวย” โดยผลงานภาพถ่ายจากผู้เข้าประกวดกว่า 20 ท่าน ภายใต้กิจกรรมประกวดภาพถ่าย “Chiang Rai Ultimate Photo Contest 2021 ”

📍ได้ที่ ห้องจัดแสดงงานศิลปะ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย แห่งที่ 1 (ท่ารถเก่า)
📍เปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.

#VisitChiangRaiYear #ChiangraiUltimatePhotoContest2021 #เที่ยวเชียงรายกี่ครั้งก็ยังสวย #สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย #TheUltimateExperience #เที่ยวเชียงรายประสบการณ์ไม่สิ้นสุด #ChiangRaiUltimateTaste #อาหารพื้นถิ่น #อาหารพื้นถิ่นฟิวชั่น #สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย